Formirana Radna grupa za sigurnost i zaštitu djece Grada Tuzle

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji formirana je Radna grupa za sigurnost i zaštitu djece Grada Tuzle, koju čine predstavnici Gradske uprave, MUP-a TK, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja Tuzla, Doma za djecu bez roditeljskog staranja JU „Naše dijete“, Aktiv direktora osnovnih škola Tuzle i predstavnici udruženja: „Vive žene“, „Bolja budućnost“ i „Zemlja djece“. Namjera multisektorskim pristupom utjecati na poboljšanje položaja djece u Tuzli, gdje je evidentirano mnoštvo slučajeva narušavanja dječijih prava . Članovi Udruženja „Zemlja djece“ su evidentirali 40-ero djece iz Tuzle bez zdravstvene zaštite. To su uglavnom djeca školskog uzrasta od 6 do 15 godine, koja ne pohađaju osnovnu školu, prvenstveno zbog siromaštva, zanemarivanja ili eksploatacije na ulici. Također, tvrde da je bilo slučajeva nasilja nad djecom, pa i trgovine.  U cilju kvalitetnijeg rješavanja ovakvih slučajeva formirana je multisektorska Radna grupa za sigurnost i zaštitu djece Grada Tuzle. Iz Udruženja „Zemlja djece“ kažu da će novoformirana Radna grupa odmah pristupiti izradi Akcionog plana za djecu od 2019-do 2021. godine. Namjeravaju ga do kraja ove godine uputiti Gradskom vijeću Tuzle na usvajanje.  Sporazum o saradnji relevantnih struktura je potpisan uz podršku njemačke vladine organizacije GIZ.

Pročitajte...