Fra Željko Nikolić: Sve naše patnje imaju smisao

Uskrs kršćani slave kao centralni liturgijski, odnosno obredni, ali i provocirajući lični spomen na Božije sudjelovanje u životu čovjeka, svijeta, kulture, civilizacije, politike, ekonomije, a danas zdravlja, bolesti i svega onoga što obilježava ljudsko postojanje i djelovanje u svijetu.