Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije 6. novembra

Na sastanku Saveza Strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da ovaj sindikat stupa u generalni štrajk od 6. novembra. Razlog našeg štrajka je nepotpisivanje Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, čije pregovaranje traje od februara 2017.godine.

Procedura za organizovanje generalnog štrajka krenula je od ponedjeljka, 23. oktobra, kada su spremni svi dokumenti i poslani Federalnom ministarstvu zdravstva, kao najava štrajka u pisanoj formi.

Potrebno je 10 radnih dana da se provedu sastanci mirovnog vijeća i sve ostalo što je predviđeno zakonom. Nadamo se da ćemo u periodu pregovora iznaći riješenje i nama omogućiti da nastavimo sa radom i uslugom našim pacijentima .

Sindikat doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu okuplja više od 900 članova što čini skoro 80% zaposlenih doktora medicine i stomatologije u TK. Nastao je sa ciljem da se doktori samostalno zastupaju i pregovaraju o svom radu  i položaju u društvu i Kolektivnim ugovorom zaštite svoja prava.

Ljekari u F BiH, njih preko 3500 organizovali su se u kantonima kako bi pregovarali u svoje ime,  jer su do sada u okviru zajedničkog sindikata uposlenika u zdravstvu bili preglasani.

Na potpisivanje kolektivnog ugovora čekali smo godinu dana, te upozoravali na mogući štrajk ali smo čekali s nadom da će se nešto riješiti. S obzirom da do toga nije došlo, primorani smo na ovako radikalnu akciju. ŠTRAJK NIJE NAŠA ŽELJA i molimo naše pacijente za razumijevanje i podršku, a kolege za strpljenje i istrajnost u zajedničkim ciljevima.

Pročitajte...