GIKIL-u prijeti zatvaranje? Posljednji rok za stabilizaciju, 14 dana.

U sjedištu kompanije GIKIL doo Lukavac održan je sastanak federalne ministrice za okoliš i turizam Edite Đapo, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, te načelnika Lukavca,  sa menadžmentom  GIKILA-a. Razgovarano je o ekološkoj katastrofi koju je GIKIL proizveo nepoštivanjem Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH i mjera zaštite okoliša, propisanih okolišnom dozvolom.  Fabrici prijeti zatvaranje ukoliku na narednih 14 dana ne pronađu način za nova ulaganja u neophodnu opremu kojom bi i vlasnici i radnici pokazali djelomičnu odgovornost i spriječile ekološke katastrofe.

 

 

Pročitajte...