Gimnazijalci: Obnovljivi izvori energije dugoročno su jeftiniji

U Bosni i Hercegovini je proradila prva vjetroelektrana. Postepeno su inicijative o iskoristivosti obnovljivih izvora energije pronašle svoju primjenu u praksi. Istovremeno, u našoj zemlji imamo nekoliko solarnih elektrana, ali i sve veći broj građana investira u napajanje vlastitih objekata iz solarnih panela. Da bi u budućnosti obnovljivi izvori energije bili više iskorišteni, kontinuirano treba raditi na promociji njihovih prednosti, kažu učenici tuzlanske Gimnazije Ismet Mujezinović, koji su jedan od školskih projekata posvetili upravo ovoj temi.

S pojmom obnovljivih izvora energije učenici se upoznaju još u osnovnoj školi, a u srednjoj, kažu gimnazijalci, već se uči o prednosti njihovog korištenja, o isplativosti investicija u proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i pa i o zakonskoj regulativi koja tretira ovu oblast.

– Jedan od učenika u našoj grupi je učestvovao u radu Evropskog parlamenta i o tome se pričalo, pa nam je predložio tu temu. Dakle to je jedna vrlo zanimljiva tema i nedovoljna iskorištenost ovih izvorapredstavlja danas veliki problem u BiH, kaže
Amina Fazlić, učenica tuzlanske Gimnazije ”Ismet Mujezinović”.

Ovu temu predložili su za analizu na praktičnom dijelu nastave iz predmeta Demokratija i ljudska prava iz kojeg učenici stiču iskustva za njihovu buduću aktivnu ulogu građanina, kaže predmetni pofesor Mersed Hasanović.

 – Ove godine učenici su bili maštoviti kad je u pitanju izbor tema. Ovaj projekat podrazumijeva jedan studiozan rad koji po projektu traje oko 3 mjeseca – identificiranje problema u zajednici, prikupljanje informacija, izradu portfolija i prezentaciju, dodaje on.

I ranije su se učenici bavili se ekološkim temama, ali više su problemski sagledavali nasilje u porodici i pedofiliju na primjer, kaže profesor. Uvijek se rukovode ozbiljnošću i aktuelnošću tema. Tako da je na red ponovo došla ekologija i obnovljivi izvori energije. A tema je posebno aktuelna jer nam i EU nameće da joj se posvetimo. Danas ljudi traže brzu otplatu investicija, kaže učenica Amina Fazlić. Prvi utisak o solarnim panelima jeste da su skupi, ali kad imamo na umu da koristeći ih, štedimo energiju, dugoročno se ove investicije zaista isplate. Tokom istraživanja osim što su sarađivali s nevladinim sektorom, također su uputili i određene inicijative lokalnoj vlasti

Po internetu smo puno istraživali i na stranici Centra za ekologiju i energiju smo našli rezultate njihovih projekata, pa smo ih na ovom panelu prezentirali. Iz nevladinih organizacija nije teško dobiti informacije. U želji da se obratimo Gradu Tuzla mi smo napisali dopis  i poslali smo ga Gradu o sufinasiranju i nadamo se da će nešto biti od toga.

Ovi učenici znaju da njihov prijedlog Gradu Tuzla za sufinansiranje domaćinstava u uvođenju alternativnih izvora energije nije ni prvi ni novi, ali je značajan za njih kao istraživače i pokretače određenih aktivnosti. To ih upravo uči projekat građanin, u okviru kojeg su se ovom temom bavili.

Pročitajte...