Globalna kampanja 16 dana aktivizma

Povodom Globalne Kampanje 16 dana aktivizma 29. novembar se obilježava kao Dan braniteljica ljudskih prava. U okviru pomenute Kampanje Udruženje „HO HORIZONTI“ predstavit će Otvoreno pismo neformalne Ženske lobi grupe Tuzla. Na ovaj način žele skrenuti pažnju na kršenje ženskih prava na ravnopravno učešće u javnom i političkom životu i procesima donošenja odluka. S obzirom da se bliže Opći izbori iz Udruženja „Horizonti“ žele na vrijeme skrenuti pažnju na zapostavljanje “ženske strane” političkog života u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte...