Globalna sedmica imunizacije

Posljednja nedjelja u aprilu obilježava se kao Evropska nedelja imunizacije. Ove godine osnovna poruka je da  je imunizacija vitalna za prevenciju bolesti i zaštitu života. Slogan sam po sebi potencira upravo tri osnovna stuba ovog cilja, a to su – Prevencija. Zaštita. Cilj je povećanje pokrivenosti vakcinacijom podizanjem svijesti o značaju imunizacije kod roditelja i njegovatelja, ali  i zdravstvenih radnika, političara i donosilaca odluka i medija.  Imunizacija „Zdravlje i vakcinacija“ je projekt Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini, koji će se implementirati po prvi put ove godine u sklopu sedmice imunizacije.

Pročitajte...