Godišnjica zločina nad Bošnjačkim civilima u Vlasenici

  1. godišnjica stradanja Bošnjaka u logoru Sušica biće obilježena danas u Vlasenici. Između ostalih aktivnosti predviđen je marš, a kolona će se kretati na relaciji Dobra voda, Ogradice, Debelo brdo, Sušica. Osim lokacije nekadašnjeg logora Sušica, učesnici Marša će posjetiti i lokaciju Ogradice, na kojoj je pronađena masovna grobnica. U ovom logoru je ubijeno je više od hiljadu i 600 osoba, dok su mnogi doživjeli najgora maltretiranja, silovanja i deportacije u ostale logore za nesrpski narod, najprije u Batković, a nerijetko su Bošnjaci izvođeni na ratne linije kao živi štit. Kroz logor Sušica, koji je od maja do septembra 1992. godine bio logor za Bošnjake sjeveroistočne Bosne, prošlo je više od 8 hiljada Bošnjaka. Logor su osnovali i zločine počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Haški tribunal je bivšeg upravnika Sušice Dragana Nikolića Jenkija osudio na 20 godina zatvora. Za ratne zločine počinjene u ovom mjestu na ukupno 40 godina zatvora osuđeni su i Predrag Bastah i Goran Višković.