GORUĆE PALME, film /petak 08.02.2019. 22:00/ (16+)

Pet priča iz kategorije crnog humora uokvirene su u jedan film – GORUĆE PALME!