GORUĆE PALME, film /nedjelja 22.03.2020. 23:00/ (12+)

Pet priča iz kategorije crnog humora uokvirene su u jedan film – GORUĆE PALME!