Gračanica – čaršija bosanskog duha

Kada pomenemo Gračanicu, prva asocijacija je poduzetnički duh i izrazita strategija konstantnog razvoja. Osnovan je i Turistički ured koji povezuje već postojeći privredni potencijal sa turizmom i teži ka što boljoj promociji atrakcija koje “od posla čaršija” ima. Zima u Gračanici uspiješan je projekat sa brojnim aktivnostima i bogatom ponudom.

Pročitajte...