Gračanica: Pripreme za obilježavanje godišnjice Drugog korpusa Armije RBiH

Predstavnici organizacionog odbora za obilježevanje Dana Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine razgovarali su sa koordinacijama boračkih udruženja i predstanicima lokalnih administracija općina Doboj Istok, Lukavac i Grada Gračanica o aktivnostima obilježanjanja Dana II korpusa Armije BiH.

Pročitajte...