Grad Tuzla: Planirani javni pozivi do kraja 2020. godine

Grad Tuzla nedavno je obrtnicima uplatio pomoć iz Budžeta za ublažavanje posljedica pandemije. U narednom periodu nastavit će sa pružanjem podrške sektoru poduzetništva u smislu realizacije javnih poziva za podršku novoregistrovanim samostalnim djelatnostima i obrtima, pomoći zapošljavanju ranjivih kategorija, podršku projektima nevladinog sektora u oblasti poduzetništva i poljoprivrede.

Novinarka: Devleta Brkić

Grad Tuzla će krajem augusta ili početkom septembra raspisati javni poziv za pomoć startup-ima, odnosno novoregistrovanim firmama, za što je u Budžetu Grada planirano 90.000 maraka, potvrdio nam je Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

– S tim da ćemo vjerovatno obezbijediti dodatna sredstva tako da bi u perspektivi mogli govoriti o iznosu od 150.000 KM tako da će i tu biti znatan broj malih firmi podržan. Svi znamo da je početak obavljanja djelatnosti odnosno, prve dvije godine nekako najteže i najizvjesnije. I mi već dugi niz godina kontinuirano pomažemo ove djelatnosti u smislu njihovog opstanka i njihovog razvoja kako bismo pospješili sektor privrede na području Grada Tuzla, istakao je Lugavić.

U narednom periodu planirano je raspisivanje javnog poziva za pomoć u zapošljavanju ranjivih kategorija.

– Vjerovatno početkom septembra će biti raspisan javni poziv za sufinansiranje doprinosa za kompanije koje su zaposlile u ovoj godini jednu od ranjivih kategorija, u smislu pravilnika koji tretira ovu oblast. U ranjive kategorije spadaju mladi do 35 godina, stariji od 55, žene žrtve nasilja, Romi kao nacionalna manjinma, invalidi 60 posto i djeca štićenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS sela, pojasnio je Lugavić.

Prema nevladinom sektoru također će biti raspisana dva javna poziva, i to u smislu projekata prema lod metodologiji u dvije oblasti. To su oblast poduzetništva i oblast poljoprivrede. Kada je riječ o poljoprivredi trenutno je u toku javni poziv za pomoć poljoprivrednicima koji su registrovani u bazi poljoprivrednih proizvođača Grada Tuzla. Poziv za prijavljivanje pomoći za projetnu sjetvu otvoren je do 15. augusta.

(RTVTK)

Pročitajte...