Gradačac, Srebrenik i Živinice administrativno postaju gradovi

Općine Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Gračanica, Srebrenik i Živinice  adminnistrativno će biti proglašeni gradovima.

To su omogućili zakoni koje je na sjednici usvojio većinom glasova Dom naroda Federalog parlamenta, ponaosob za svaku od ovih sedam općina odnosno gradova u Federaciji BiH. Budući da ih je ranije odobrio i Predstavnički dom, stekli su se uvjeti da ovi zakoni stupe na snagu po objavljivanju u službenim novinama.

Svih sedam zakona odobreno je u oba doma po skraćenom postupku.

Pročitajte...