Gradsko vijće Tuzle o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada

Gradski vijećnici Tuzle raspravljali su danas o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama. Za taj je posao zaduženo pet preduzeća, ali se ne može biti zadovoljno postojećim stanjem. Odluku o izmjenama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za obavlajnje poslova upravitelja predlagač je povukao, na doradu.
Redovnom sjednicom Gradskog vijeća Tuzle dominirala je rasprava o stanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama sa prijedlogom mjera. Sigurnošću liftova i fasada ne može se biti zadovoljno. Ipak, predložene izmjene Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, predlagač je nakon duže rasprave povukao. Poslove upravitelja obavlja pet preduzeća koji imaju 798 potpisanih ugovora. Tokom vijećničke rasprave moglo se čuti nezadovoljstvo. Primjera radi, od ukupno 462 tuzlanska lifta čak njih 412 nema upotrebnu dozvolu. Istina, tu je i podatak da je za 219 liftova pokrenut postupak za pribavljanje upotrebne dozvole. Među prijedlozima vijećnika, mogao se čuti i prijedlog da Grad formira javno preduzeće koje bi bilo zaduženo za održavanje zajedničkih dijelova zgrada. Odluka o izmjenama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja ponovno će se naći pred gradskim vijećnicima. Službi civilne zaštite sugerirano je da uvaži prijedloge i mišljenja vijećnika, ali i predstavnika etqažnih vlasnika, koji su i ranije ukazivali na propuste u održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama.

Pročitajte...