GV Gradačac je na današnjoj sjednici usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih devet mjeseci ove godine

Gradsko vijeće grada Gradačac je na današnjoj sjednici usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih devet mjeseci ove godine.Izvršenje budžeta je oko 55% uz suficit od oko 970 hiljada maraka. Usvojena je Odluka o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku 2021-2022. godinu te Odluka o kupovini zemljišta radi izgradnje gradskog groblja. Vijećnici su upoznati i sa stanjem u oblasti boračko-invalidske zaštite na području grada Gradačca.

Pročitajte...