GV Tuzla donijelo odluku o obezbjeđenju uslova za priključenje grijanja, vode, kanalizacije i struje zgradi “15.maj”

Na drugoj vanrednoj sjednici Gradsko vijeće donijelo je odluku o obezbjeđenju uslova za priključenje stambeno-poslovnog objekta „15. maj“ u Tuzli na centralno grijanje, vodu, kanalizaciju, hidrantsku mrežu i električnu energiju, čime bi se ispunili uslovi za dobijanje upotrebne dozvole. Kupci stanova u ovoj zgradi, koji se sa ovim problemom bore već deset godina, zadovoljni su odlukom, iako je, kako ističu, ona tek prvi korak u rješavanju tog problema. Vijećnici su jednoglasno podržali ovu odluku.

Osam godina kupci stanova u nezavršenoj zgradi „15. maj“ na Brčanskoj Malti čekaju useljenje. Stanove su u potpunosti isplatili. Gradnja je počela 2007. godine a trebala je biti završena dvije godine poslije. To se nije dogodilo. Nakon nedavnog protesta udruženja „15.maj“ koje okuplja kupce stanova, poslovnih prostora i garaža u ovoj zgradi, na vanrednoj sjednici GV Tuzle jednoglasno je  podržana Odluka o obezbjeđenju uslova za priključenje ovog objekta na centralno grijanje, vodu, kanalizaciju, hidrantsku mrežu i električnu energiju.

  • Kupci neće snositi trošak priključaka na grijanje, na vodovod i električnu energiju i to je suština te odluke. Dakle, obavezani su  Vodovod, Grijanje i Grad a to je uvjet za upotrebnu dozvolu. A da bi se do nje došlo treba građevinska dozvola, rekao nam je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Zgradu „15. maj“ gradili su Giprom i tuzlanska Direkcija za izgradnju. Kupci su zadovoljni  barem što se konačno počeo rješavati njihov dugogodišnji problem.

  • Odlukom smo u potpunosti zadovoljni. Ona je korak naprijed u rješavanju našeg problema koji još nije definitivno riješen ali je ovo iskorak i jedna dobra volja gradske administarcije i gradskog vijeća. Odluka ima rok, rečeno je da u roku od mjesec i po dana da će ti priključci biti urađeni i da će se sa tim krenuti odmah, objasnio je Mirsad Šuvalić, predsjednik udruženja „15.maj“ Tuzla
  • Problem neće biti riješen ni ovom odlukom ali ova odluka jeste korak naprijed. To jeste nekakav pozitivan ishod naše borbe da barem korak po korak se približavamo polako upisu u zemljišne knjige i uopšte ostvarivanju vlasničkog prava na zgradi, dodao je Sulejman Budimlija, jedan od oštećenih kupaca.

Sada je na Gipromu da završi preostale radove oko i unutar zgrade da bi bila fizički upotrebljiva, smatraju kupci stanova. Zakonski okvir za djelovanje konačno je stvoren. A vijećnici su jednoglasni.

  • Grijanju, Vodovodu i kanalizaciji… naloženo im je od strane gradskog vijeća da iznađu modul da taj dio obaveza preuzmu na sebe. Rečeno je i da Grad Tuzla u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima sa Elektrodistribucijom uradi što je potrebno za priključke za električnu energiju, pojasnio je predsjedavajući GV Tuzla, Aleksandar Vujadinović.

Kupci se nadaju da je sa ovom odlukom vijeća, barem korak bliže korištenju svojih pošteno plaćenih stanova.

Pročitajte...