GV Tuzla: Rasprava o nacrtu plana za područje TK

U Tuzli će biti održana sjednica Gradskog vijeća. Dnevnim redom, predviđena je rasprava o nacrtu izmjena i dopuna plana za područje TK 2005. – 2025. Godina. Biće razmatrana Odluka o provođenju regulacionog plana Centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli. Vijćnici će razmatrati izvještaje o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2017. Godinu. Biće razmatrana i informacija o realizaciji zaključaka sa tematske sjednice o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla, održane u januaru ove godine.

Pročitajte...