GV Tuzla: Usvojen Budžet za narednu godinu

Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je Budžet za narednu godinu u iznosu od oko 65 miliona KM na posljednjoj sjednici vijeća u ovoj godini. U odnosu na utvrđeni nacrt, budžet je veći za nepunih 11 miliona KM. U tom iznosu se nalaze i sredstva od 7 miliona KM a riječ je o prenesenim projektima koji nisu završeni u ovoj godini a prenose se u narednu. Nakon toga usvojena je i odluka o izvršenju budžeta Grada Tuzla za narednu godinu.

Vijećnici gradskog vijeća Tuzla usvojili su, danas na sjednici, Nacrt programa rada ovog tijela za narednu godinu te Odluku o načinu dodjeljivanja javnih priznanja. usvojena je i Odluka o stavljanju van snage odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta. No, svakako da je glavna tačka na dnevnom redu bio Budžet Grada Tuzle za narednu godinu. On je usvojen u iznosu od skoro 65 miliona KM.

  • Najviše sredstava iz Budžeta je izdvojeno za oblast komunalne infrastrukture. Nepunih 30 miliona KM je usvojeno za ovu oblast. najviše sredstava je planirano za održavanje i izgradnju puteva, zatim po visini sredstava tu je izgradnja toplifikacije i druge mjere koje GV je donijelo a vezane su za toplifikaciju kao što je nabavka mjerno-regulacionih stanica u mjesnim zajednicama Šićki Brod i Bukinje. Planirana su sredstva za priključenje onih objekata na lokacijama gdje će se graditi toplovodna mreža u 2019. godini kazala je Suada Isaković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije Grada Tuzla.

Također, trinaest miliona KM iz Budžeta će ići i za oblast društvenih djelatnosti.  A planiran je i grant od 500 hiljada KM za subvencije koje se odnose na razne mjere smanjenja aero zagađenja, poput dodjeljivanja sredstava vlasnicima određenih objekata prema posebnom pravilniku koji će biti razmatran početkom naredne godine. U Budžet se inače ubraja 11 miliona KM od kojih je 7 miliona KM prenesenih u narednu godinu a, kroz različite projekte koji su započeti u ovoj godini. Ostatak od 4 miliona se odnosi na puteve, javnu rasvjetu i toplifikaciju. Tu su uključena sredstva koja se očekuju od Tuzlanskog kantona za kaiptalne projekte poput regulacije korita rijeke Jale i započete procedure izbora izvodjača radova za izgradnju kružnog toka kod tenisa. Usvojen je i Nacrt odluke o izmjeni i dopune odluke o nazivima ulica, trgova i mostova u Tuzli.

Pročitajte...