GV Tuzle ponovo raspravljalo o aerozagađenju Tuzle

Vijećnici Tuzle danas su ponovo razmatrali problem aerozagađenja na području grada. Iako je prihvaćena dopunjenja informacija o realizaciji ranijih zaključaka o smanjenju aerozagađenja, vijećnici su i danas imali više prijedloga kako popraviti postojeći kvalitet zraka. Osim toga, Vijeće je usvojilo i devetomjesečni izvještaj o izvršenju gradskog budžeta.
Gradsko vijeće usvojilo je dopunjenu Informaciju o aerozagađenju Tuzle. Osim informacije o realizaciji zaključaka sa sjednice održane početkom ove godine i na ovoj sjednici su vijećnici predložili set inicijativa kako poboljšati ekološku situaciju na području grada. U izradu nove studije, prema ovom prijedlogu, uključile bi se i nevladine, ekološke organizacije. U pogledu privatnih ložišta, traženo je da se nađe mogućnost sufinansiranja projekata koji bi omogućili Tuzlacima povoljniju nabavku ekološki prihvatljivih peći. Vijeće je u nastavku usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta grada u prvih devet mjeseci ove godine, te donijelo izmijenjenu Odluku o dodjeli javnih priznanja. Vijeće Grada Tuzla donijelo je odluke o raspisiavnju javnog oglasa za imenovanje Gradske izborne komisije Tuzla, kao i oglasa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u JP Veterinarska stanica Tuzla.

 

Pročitajte...