Holandija djelimično kriva za smrt 350 Srebreničana u julu 1995.

Vrhovni sud Kraljevine Holandije danas je potvrdio raniju odluku prema kojoj je Holandija djelimično odgovorna za smrt 350 Srebreničana u julu 1995. godine. Žrtve su razočarane presudom imajući u vidu da je odgovornost Holandije u prethodnoj presudi bila 30 odsto, a da je Vrhovni sud tu odgovornost smanjio na oko 10 odsto. Majke su obavile razgovore s advokatima o mogućnosti nastavka postupka pred Međunarodnim sudom za ljudska prava, odnosno pred sudom u Strazburu”.