Iako još nismo vratili stare kredite, BiH se nudi prilika za novo zaduženje

Iako još nismo vratili stare kredite, BiH se nudi prilika za novo zaduženje. Naša zemlja Međunarodnom monetarnom fondu trenutno duguje oko 460 miliona eura. Ovaj dug predstavlja tek oko 2,6 posto bruto društvenog proizvoda. Ukoliko BiH nastavi s redovnim otplaćivanjem duga, a do sada to nije bio problem, prema mišljenju ekonomskih analitičara, on bi trebao biti otplaćen u nekoliko narednih decenija. Mišljenja su i da će se do kraja godine odobriti prva tranša MMF-a  u okviru kreditnog aranžmana, a što će podržati sve budžete.

U toku su pregovori predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda i BiH sa ciljem definisanja javnih reformskih pravaca koji su nužni i treba da se provedu kako bi se nastavilo sa kreditnim aranžmanom planiranim iz decembra prošle godine. Međunarodni monetarni fond spreman je za novu rundu pregovora o uvjetima za novi kreditni aranžman, poručeno je iz ove institucije. Raniji pregovori su propali, jer bh. vlasti nisu uspjele postići suglasnost oko uslova koji im je postavio upravo MMF. Iako bi novi kredit značio još veće zaduženje Bosne i Hercegovine, predstavnici vlasti kažu da je novi kredit potreban, ali da se dogovor ne može postići prema ranijim uvjetima MMF-a. Spremnost postoji sa obje strane a nužno je definisati obaveze koje naša zemlja treba da preuzme kao dio uslova i po tom osnovu ih ispuni. Riječ je o milijardu i po KM iznosa. Pretpostavka je da će prva tranša iznositi oko 300 miliona KM koja bi se raspodijelila na niže nivoe odnosno entitetske i kantonalne. BiH spada u red umjereno zaduženih zemalja. Dug od 460 miliona koristi se za tekuću budžetsku potrošnju. Potrebno je pametno se zaduživati odnosno u službu ekonomskog razvoja, mišljenja su ekonomski analitičari. Ističu i da do reprogramiranja duuga često dolazi što će u konačnici narednih decenija voditi ka otplaćivanju duga. Ročnost nije upitna, bitno je da su budžeti likvidni odnosno da možemo ispunjavati sve ranije preuzete obaveze.

(Opširnije u videu).