Ilić s predstavnicama Britanske ambasade i USAID-a razmatrao rad Sigurne kuće

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Slađan Ilić susreo se danas, u sjedištu Skupštine TK, sa zamjenicom britanskog ambasadora u BiH Ruth Wiseman i direktoricom USAID-a u BiH Nancy Eslick, s kojima je razgovarao o trenutnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, imenovanju nove Vlade TK i prioritetima njenog djelovanja.

Ilić je istakao da će prioriteti nove Vlade TK biti, prije svega, zdravstveni sektor (uzimajući u obzir trenutnu situaciju vezano za pandemiju), razvoj privrede i poduzetništva, te obrazovanje.

Predstavnice britanske ambadase u BiH i USAID-a u BiH su navele problem dugoročnog i stabilnog finansiranja i rada Sigurne kuće u Tuzli, koja radi i pruža pomoć korisnicima u okviru UG Vive Žene Tuzla.

Shodno zakonskoj regulativi, kantoni bi trebali učestvovati u finansiranju rada sigurnih kuća, kao i FBiH, međutim, činjenica je da ta obaveza nije do kraja implementirana i da je rad i opstanak sigurnih kuća u FBiH često upitan, navodi se u saopćenju.

Tuzlanski kanton od 2018. godine učestvuje u finansiranju rada Sigurne kuće, međutim ne u onom procentu koji je propisan.

Ilić je istakao da će iskoristiti sve svoje poslaničke i delegatske mogućnosti, u TK-a i Domu naroda FBiH, da osigura zakonski propisano finansiranja Sigurne kuće u Tuzli, na nivou Kantona i FBiH, a da će takođe raditi na izmjenama zakona kako bi se i lokalne zajednice uključile u pomoć u finansiranju sigurnih kuća.

Zaključeno je da će posebna pažnja biti usmjerena na istrajavanju u implementaciji zakona koji propisuje način finansiranja sigurnih kuća, te da će svi učesnici današnjeg sastanka, u skladu sa nadležnostima institucija iz koje dolaze, pružiti potrebnu i neophodnu pomoć, saopćeno je iz Službe Skupštine TK.