Indijski ambasador u Mađarskoj i BiH: Sastanak u RTVTK

Ambasador R Indije u Mađarskoj i BiH, posjetu Tuzli nastavio je u RTV TK gdje je održan sastanak sa predstavnicima menadžmenta naše medijske kuće. Na pomolu su konkretni vidovi saradnje kroz dobijanje dokumentarnih i ostalih medijskih materijala za emitovanje a nisu isključeni ni drugi vidovi saradnje.

Pročitajte...