Info dan o programu kreativna Evropa

U organizaciji Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA i MEDIA Deskom BiH danas će u BKC-u u Tuzli biti održana  radionica o osnovama projektnog menadžmenta i Info dan o programu Evropske Unije Kreativna Evropa. Cilj je jačanje institucionalnih kapaciteta subjekata koji obavljaju djelatnost iz oblasti kulture, kao i medija, kako bi se stvorila osnova za privlačenje sredstava iz međunarodnih donatorskih fondova.