Inicijativa „Moja adresa Srebrenica“-Borba sa institucijama Srbije i entiteta RS

U Inicijativi “Moja adresa Srebrenica” su na press-konferenciji ukazali kako su od početka priprema za Lokalne izbore vodili borbu sa institucijama Srbije i entiteta Republika Srpska. S tim u vezi podsjećaju da su obavijestili javnost, i dokumentovali, krađe identiteta Bošnjaka koji su registrovani u Srebrenici. Traže da CIK svojim dopisom, potvrdi sa IDDEEA-om i uporedi one koji su glasali i one koji nemaju lična dokumenta. Vjeruju da da bi se javila ogromna razlika u glasovima.