Inicijativa za lokalne vlasti

”Inicijativa za lokalne vlasti” je savjetodavni proces sa lokalnim vlastima i drugim akterima u BiH. Cilj je utvrđivanje zajedničkih izazova u djelovanju lokalnih vlasti koji ometaju funkcionalno pružanje usluga građanima. Inicijativa je pokrenuta u prošloj godini. Vodi je grupa međunarodnih stručnjaka koji obilaze Bosnu i Hercegovinu kako bi obavili sveobuhvatne konsultacije sa svim akterima i čuli njihova mišljenja o glavnim izazovima sa kojima se suočavaju lokalne vlasti u BiH. Radno-konsultativni sastanak imali su danas sa Vladom Tuzlanskog kantona.
Uz potporu Europske unije, USAID-a i Vlade Švicarske, u oktobru prošle godine je pokrenuta Inicijativa za lokalne vlasti. Na ovaj se način entitetskim i lokalnim vladama u Bosni i Hercegovini nastoji pomoći da otkriju sistemske probleme i pronađu načine kako bi bili više na usluzi građanima. Gorući takav problem jeste neravnomjerna raspodjela javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Premijer TK, Jakub Suljkanović navodi i neusklađenost Zakona o principima lokalne samouprave i Zakona o budžetima, ali i nekih drugih zakonskih rješenja. Inicijativa za lokalne vlasti trebala bi ponuditi i odgovore na probleme koji se odnose na oblasti sigurnosti i privrede, navedeno je nakon sastanka. Početkom juna Komisija će predstaviti prijedloge rješenja koja su namijenjena ne samo lokalnim vladama, već i finansijerima.

 

Pročitajte...