Inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju u školama TK ; od iduće godine svaka škola će morati angažovati defektologa na osnovu broja djece sa poteškoćama

Uključivanje djece s posebnim potrebama u redovne škole omogućava im da se obrazuju u okruženju sa svojim vršnjacima. Na taj način, ostvaruje se njihovo pravo na obrazovanje koje imaju i zdrava djeca. Veliki problem za škole koje ova djeca pohađaju je nedostatak nastavnog kadra specijaliziranog za rad sa djecom sa poteškoćama. Međutim, od iduće godine počinje primjena Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama u osnovnoj školi, po kojem će svaka škola morati angažovati defektologa na osnovu broja djece sa poteškoćama u razvoju, što će umnogome olakšati posao prosvjetnim radnicima. Inkluzija se provodi u mnogim školama TK, uključujući i OŠ „Mramor“.

 Više u video prilogu.

Sagovornici :

Ajla Selimović, učenica OŠ „Mramor“

Tahira Hercegovac, učiteljica OŠ „ Mramor“

Belma Smajić, direktorica OŠ „ Mramor „

Pročitajte...