Institucije, ustanove i javna preduzeća pridržavala se mjera iz Akcionog plana: TK bez koruptivnih afera

Pandemija koronavirusa ostavila je posljedice u svim segmentima našeg društva, te izazvala jednu kriznu situaciju. Budući da su krizne situacije podložne raznim oblicima nepravilnosti, nepoštivanja procedura i zakonskih propisa, Vlada TK je još u maju donijela Akcioni plan za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa. Sam akcioni plan podrazumijevao je niz rizika i mjera kako bi se spriječila korupcija.

Novinarka: Devleta Brkić

Na posljednjoj sjednici Vlada TK prihvatila je Informaciju o provedbi Akcionog plana za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID 19, Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona. Sadržaj Akcionog plana imao je nekoliko rizika i aktivnosti koje su se ogledale prvenstveno na prijemu i raspodjeli donacija od domaćih i međunarodnih donatora, zatim rizici koji su vezani za javne nabavke, procese zapošljavanja, te raspodjelu budžetskih sredstava nižim organima vlasti.

– Tim je napravio jednu analizu navedenog izvještaja, znači preleminarnu analizu, koja je pokazala da su se institucije, ustanove i javna preduzeća na području TK pridržavala mjera navedenih u Akcionom planu. Tako da, slobodno možemo reći da se na ovaj način mjerama koje su navedene u Akcionom planu postigla svrha. Nismo imali značajnijih događaja, afera, kao što je slučaj “Respiratori”. Na TK su se prema podacima koje su dostavile institucije poštivale mjere koje je Vlada odredila u Akcionom planu, kazao je Miralem Halilović, šef Tima za sprječavanje korupcije TK.

Na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona donesen je zaključak da će, u cilju transparentnijeg prikazivanja raspodjele donacija, sve institucije na svojim stranicama objaviti spiskove doniranih sredstava. Akcionim planom za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID 19 akcenat je stavljen na prevenciju korupcije.

– Ja ovom prilikom pozivam i građane da prijave sve oblike koruptivnog ponašanja. Tu su na raspolaganju sve naše institiucije, sigurnosne agencije, Kantonalno tužilaštvo koje će adekvatno odgovoriti na svaku prijavu korupcije, istakao je Miralem Halilović, šef Tima za sprječavanje korupcije TK.

Halilović ističe da analiza nije urađena samo na osnovu izvještaja, već je značajnu ulogu imala i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, koja je izvršila veći broj kontrola kada je u pitanju proces zapošljavanja i tom prilikom nije utvrdila nepoštivanja procedura.

(RTVTK)

Pročitajte...