Integracija Roma

U posljednjih 20-tak godina bilježe se određeni pomaci u integraciji Roma u bh.društvo. Romska zajednica je shvatila da je za integraciju ključno obrazovanje. pri tome integracija ne podrazumijeva samo prilagodbu Roma, nego njihovo uključivanje u kreiranje društvenih procesa.

 

Pročitajte...