Invalidi počeli dobijati presude u svoju korist

Invalidi koji su tužili Federaciju BiH jer ih ne tretira u skladu sa UN konvencijom o pravima invalidnih osoba, počeli su dobijati pravne sporove na sudu. Još uvijek se radi o prvostepenim presudama, ali su ohrabreni činjenicom da je i Ustavni sud Federacije potvrdio da mjesna nadležnost pripada Sudu u Sarajevu, kao i da je presudama utvrđena diskriminacija nad njima, da nema zastare za ove predmete, te da će im tužena strana, po pravomoćnosti presuda biti dužna izmiriti ranije stečena prava, a to su invalidnine za sve kojima je određen stepen invalidnosti niži od 90%.

Već dvanaestu godinu, Savez invalida Bosne i Hercegovine bori se za vraćanje prava svojih članova čiji je stepen invalidnosti niži od 90 %. Podsjetimo, 2009. godine je Federacija Bosne i Hercegovine ukinula materijalnu naknadu invalidnim osobama sa 60, 70 i  80% invalidnosti. Ratificiranjem UN konvencije o pravima invalida 2010. godine u Federalnom parlamentu, krenula je i borba pravosudnim putem. Dvije i po hiljade invalidnih osoba koje su smatrale da su im nepravedno ukinuta prava tužilo je Federaciju Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Sarajevu prije dvije godine donio je prve presude u korist tužitelja, a godinu kasnije, nakon apelacije tužene strane, odnosno entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud je potvrdio mjesnu nadležnost koji je donio i prvu presudu u korist tužitelja.

U Savezu invalida napominju da prema presudama, koje su istina još uvijek u žalbenom postupku i nisu pravomoćne, tužitelji ili preciznije invalidi kojima je u periodu do 2009. godine bio određen procenat invaliditeta niži od 90% imaju pravo na retroaktivnu isplatu novčane naknade.

U aprilu ove godine stigle su nove presude koje su u korist grupe tužitelja, a u kojoj se još navodi da je tužena strana oduzela pravo na stečenu imovinu tužitelja, kao i da se u ovom slučaju ne može uzeti u obzir faktor zastare, jer je posrijedi sistemska diskriminacija grupe građana. Arapčić ne sumnja da će i sve ostale presude biti u korist invalida. Po eventualnoj pravomoćnosti presuda, tužena starana, a što je konkretno Federacija Bosne i Hercegovine, dužna je pronaći sredstva kojima će izmiriti obaveza prema presudama, kategorični su u Savezu invalida Bosne i Hercegovine.

 

Pročitajte...