IPAK – Umjetnički konkurs za vizuelni prikaz korupcije otvoren do 4. aprila

Umjetnički konkurs za vizuelni prikaz korupcije, štetnih posljedica korupcije, značaja borbe protiv korupcije i potrebe za izgradnjom kulture etičnosti i integriteta otvoren je do 4. aprila, saopćio je danas organizator, IPAK projekat Delegacije Evropske unije u BiH.

U konkursu se pozivaju vizuelni umjetnici, dizajneri, studenti umjetničkih akademija i fakulteta, i sve druge građanke i građani, punoljetni državljani BiH, da pošalju radove koji će ilustrovati borbu protiv korupcije na umjetnički i kreativan način. Tri najbolja rada biće nagrađena novčanim nagradama od 2.000, 1.200 i 800 KM, a radovi iz užeg izbora bit će objavljeni u publikaciji, na vebsajtu ili na fizičkoj izložbi (u zavisnosti od pandemijske situacije).

Zlatko Minić iz IPAK projekta izjavio je da je korupcija, bez sumnje, jedan od najvećih problema u BiH, jer ona uzrokuje i iz nje proističnu mnogi drugi problemi koje građani prepoznaju – od ekonomskih, preko socijalnih do onih političkih.

– Uspješne borbe protiv korupcije nema bez učinkovite represije, ali ti rezultati nisu dovoljni ako nema i sistemskog rada na njenoj prevenciji. Delegacija Evropske unije, koja je angažovana i na podršci jačanju pravosudnih organa, kroz IPAK projekat podržava upravo preventni aspekt – antikorupcijska tijela, izradu i praćenje provođenja strateških antikorupcijskih dokumenata. A IPAK projekat kroz ovaj umjetnički konkurs želi da podsjeti građane da su oni ne samo žrtve ili potencijalne žrtve borbe protiv korupcije, već da i sami mogu, svojim odnosom prema ovom zlu, da doprinesu u borbi protiv korupcije – rekao je Minić za Fenu.

IPAK projekat će, kako je naveo, kroz umjetnički konkurs omogućiti umjetnicima da izraze način na koji građani doživljavaju korupciju te nesaglašavanje sa njom i time učvrstiti već postojeći stav građana da je korupcija štetna za sve osim za one koji su korumpirani. Namjera ovog konkursa je da se, umjetničkim izražavanjem takvog preovladavajućeg stava i javnim predstavljanjem najboljih radova, inicira viši i konkretniji nivo odbijanja građana da se slože sa korupcijom ili da učestvuju u njoj.

Na konkurs se primaju radovi u digitalnom formatu, bez obzira na medij i tehnike korištene tokom produkcije rada.

Detalji se mogu naći na web sajtu IPAK projekta //ipak.ba/bhs/clanci/aktivnosti/javni-poziv-umjetnicki-konkurs.

Pročitajte...