Istražni tim je utvrdio da se situacija sa zagađivanjem okoliša u GIKIL-u i dalje usložnjava

Istražni tim Kantonalnog tužilaštva TK, MUP-a TK i stručnih lica i agencija koje rade po nalogu Tužilaštva, obavio je jučer uviđaj radi novih saznanja da se u krugu Global Ispat koksne industrije Lukavac (GIKIL) nastavilo sa onečišćenjem okoliša, te su ove informacije potvrđene.

Naime, u cilju navodnog smanjenja oticanja u Spreču, amonijačna voda se i dalje taloži i rasipa po samom kombinatu. Stanje je i dalje izrazito loše. Jučer je obavljeno i novo uzorkovanje vode.

U napuštene kanale i podrumske prostorije ugašenih koksnih baterija, koje zazuzimaju značajan dio površine kompleksa, se i dalje taloži značajna količina amonijačne vode a i dalje se dio te vode ispušta u Spreču.

Istražni tim je utvrdio da se situacija sa zagađivanjem okoliša u GIKIL-u i dalje usložnjava jer se pojavljuju i novi uzroci onečišćenja okoliša.

Tužilaštvo, u okviru istrage koja je ranije otvorena, nastavlja sa dokumentovanjem svih relevantnih informacija u ovom predmetu.

Pročitajte...