Ivana jusufbegović: Inspekcijski organi u F BiH o nastavili sa pojačanim nadzorom

Inspekcijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine od početka 2021. godine nastavili su provođenje pojačanih i usmjerenih timskih nadzora u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva i odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, uz stalno praćenje informacija i uputa federalnog/kantonalnih kriznih štabova, ali i hitnu reakciju po prijavama građana.O ovoj Temi razgovarali smo sa Ivanom Jusufbegović, stručnom savjetnicom direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.