Iz TK ide Prijedlog Izmjena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH

Prema Vladi FBiH a nakon toga i u parlamentarnoj proveduri uskoro bi se trebale naći Izmjene i dopune Zakone o zdravstvenom osiguranju, nprema incijativi ministra privrede TK Asmira Hasića. Izmjene se odnose na probleme povreda i osiguranuje radnika u realnom sektoru, gdje je po sadašnjem zakonu poslodavac nezadovoljan nepovoljnim položajem u kojem se nalazi. Izmjenom zakona oformio bi se poseban fond koji bi pokrivao takve troškove liječenja. Sastanku o Izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH prisustvovali su pored ministra privrede TK Asmira Hasića i predstavnici poslodavaca i ZZO. Zajednički stav je da je krucijalni problem finasiranje i refundacija medicinskih troškova kod povreda na radu u realnom sektoru. Vlada TK je podržala inicijativu o ovim Izmjenama i konačan prijedlog će se uskoro naći pred federalnom Vladom. Poslodavci tvrde da su do sada bili u nepovoljnom položaju, te vrlo često i zatvarali firme zbog troškova za povrede na radu. Nezadovoljni su i refundacijom troškova bolovanja i smatraju da se rok od 42 dana koji pada na teret poslodavca treba skratiti. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona smatraju da je poseban fond za ovu namjenu najbolje rješenje za posolodavce, a da se pri tome ne uskrati medicinska pomoć radnicima. Ministar Hasić, nakon što je već osigurao podršku Vlade Tuzlanskog kantona nakon današnjeg sastanka okupiće ekspertni tim koji će izraditi konačnu verziju prijedloga Izmjena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranja i da će se taj prijedlog u najkraćem mogućem roku naći i pred Vladom Federacije BiH i federalnim poslanicima.