Izazovi tržišta rada

Reforma tržišta rada predstavlja jedan od prioriteta Vlade Federacije – izjavio je federalni premijer Fadil Novalić na skupu posvećenom savremenim izazovima na tržištu rada. Konferenciju istoimenog naziva organizirao je Federalni zavod za zapošljavanje. Novi Zakon o radu i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta bili su temelji za prihvatanje tog izazova, naznačio je federalni premijer. Federalni premijer, Fadil Novalić navodi da su rezultati reformi vidljivi, čak i onima koji su prije tri godine bili skeptični prema tim ambicioznim planovima. Reforma tržišta rada predstavlja jedan od šest prioritetnih zadataka postavljenih Reformskom agendom, mišljenja su u Federalnoj vladi. U postupku je donošenje Strategije zapošljavanja u F BiH 2018-2021. godine. Cilj joj utvrđivanje priorioteta i strateškog okvira za reguliranje ove vrlo složene oblasti. Ministar rada i socijalne politike izdvaja Projekt podrške zapošljavanju u BiH čija je primjena ove godine počela uz podršku Svjetske banke.Drvna industrija jedna je od privrednih grana koja, naročito u posljednjih pet godina, bilježi rast. Upravo u ovoj industriji trenutno nedostaje 3.000 radnika. Jedan od ciljeva konferencije „Savremeni izazovi na tržištu rada“ bio je ispitati potrebe za realizaciju programa i projekata stručnog osposobljavanja i usavršavanja nezaposlenih osoba, a radi njihove brže integracije na tržište rada u skladu sa potrebama poslodavaca, kao i utjecaj novih tehnologija na oblast tržišta rada.

 

Pročitajte...