Izgradnja lifta u Domu zdravlja Tuzla

Osobe sa invaliditetom, ali I ostale teško pokretne osobe, uskoro će moći koristiti lift u Domu Zdravlja Tuzla koji će im olakšati kretanje od jednog do drugog sprata, odnosno sa jednog na drugo odjeljenje. Izgradnja lifta je počela, a finansira se iz namjenskih sredstava budžeta Grada Tuzle, a rok za završetak radova je šesdeset dana. Opširnije u video prilogu.