Izgradnja Područne OŠ „Vučkovci“ u toku

Od tri miliona maraka kapitalnih ulaganja, Vlada TK je više od dva miliona usmjerila na javne obrazovne ustanove. Jedna od škola koja je dobila sredstva je i Područna osnovna škola u Vučkovcima, koju su prepoznali kao prioritet. Učenici od prvog do četvrtog razreda iz Vučkovaca godinama nisu imali adekvatne uslove za školovanje. Područna Osnovna škola „Vučkovci“ ustvari je bila baraka, prekrivena salonitskim pločama, a wc koji su učenici koristili bio je napolju.  „ Mi smo svoju djecu slali u kancerogenu školu i to za jednog roditelja ne može biti gore. Neko mora biti odgovoran što su naša djeca bila u takvim uslovima tolike godine. Neko mora biti odgovoran što naš Ago kojem je  danas deveti rođendan slavi u Turskoj gdje čeka presađivanje koštane srži“, rekla je majka jednog od učenika Edisa Tahirović. Uslovi za izvođenje nastave postali su neizdrživi pa su roditelji i menadžment Područne OŠ „Vučkovci“ 2014. godine pokrenuli aktivnosti za gradnju nove škole, prilagođene najmlađim učenicima. Pripremili su projekt vrijedan oko milion dvije stotine šezdeset hiljada maraka, ali su naišli na problem prilikom pribavljanja građevinske dozvole jer nisu bili riješeni imovinsko pravni odnosi. Uz podršku Udruženja građana „Vučkovci“, općinskih predstavnika i Vlade TK uspjeli su regulisati dokumentaciju i pripremiti se za apliciranje za dodjelu općinskih i vladinih sredstava  u cilju izgradnje škole. „Aplicirali smo i dobili u prvoj tranši 280 000 KM za izgradnju područne škole „Vučkovci“. Od tih sredstava je sagrađen ovaj objekat kojeg vidimo iza nas. I Općina Gradačac je za to izdvojila 94 000 KM.  A onda smo ponovo aplicirali i dobili 160 000 KM. Urađeni su predračuni i od tih sredstava, vidite radovi su u toku, planirana je stolarija, elektroinstalacije, sanitarne instalacije, vodovod, odvodi, malterisanje itd“, rekla je Rabija Sadiković, direktorica OŠ „Vučkovci“.  Vlada TK je za Područnu Osnovnu  školu u Vučkovcima do sada izdvojila oko 440 000 KM. Zahvaljujući tome stara škola je srušena i počela je gradnja nove na istom mjestu. Delegacija Vlade i Skupštine Tk jučer je bila u radnoj posjeti Vučkovcima kako bi se uvjerila da radovi teku planiranom dinamikom. Obećali su pomoć i u narednom periodu kako bi objekat što prije stavili u funkciji i obezbijedili sve potrebne uslove za najmlađe učenike.  Razgovarano je i sa mještanima o prioritetima za ovu gradačačku  mjesnu zajednicu.  „Vidimo da radovi teku dinamičkim planom i naravno da će se Vlada uključiti i u narednom periodu da pokuša ovo riješiti, da što prije stavimo u funkciju objekat u funkciju jer ima još preostalih radova, da bi se obezbijedili normalni uslovi za odvijanje nastavnog procesa“, rekao je Jakub Suljkanović, premijer TK. Roditelji, djeca i učitelji se raduju novoj školi.       „Drago mi je što je ova Vlada izašla nama u susret, što je riješila problem koji je ne samo dugogodišnji nego decenijski“, dodala je  Edisa Tahirović.  Dok traje gradnja Područne Osnovne škole u Vučkovcima, djeca će nastavu pohađati u prostorijama mekteba, gdje su uslovi dosta bolji nego što su bili u baraci, ali to je samo privremeno rješenje.  Menadžment škole priželjkuje da radovi budu gotovi do Nove godine, kako bi drugo polugodište počeli u novom objektu,  ali to zavisi od dinamike,  vremenskih uslova i raspoloživosti dodatnih finansijskih sredstava potrebnih za kompletiranje objekta.