Izložbom u Tuzli obilježen Dan spomenika

Izložbom panoa s detaljnim prikazima nacionalnih spomenika sa područja Tuzlanskog kantona u Tuzli je danas obilježen Međunarodni dan spomenika i kulturno-historijskog naslijeđa. Organizator, Zavod za očuvanje i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK ovom je izložbom zaokružio trodnevne aktivnosti upriličene u povodu Dana koji se u cijelom svijetu prema preporuci Vijeća za spomenike obilježava 18. aprila još od osamdesetih godina dvadesetog stoljeća.

novinar Azra Mešić

Nakon promocije desetog broja stručnog časopisa Baština Sjeveroistočne Bosne i seminara za saradnike, kantonalni Zavod za kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe izložio je na najvećem tuzlanskom Trgu fotografije, sa opisom 52 nacionalna spomenika. To je jedan manje u odnosu na njihov stvarni broj na području Tuzlanskog kantona.

– Želim reći da je 17. aprila ove godine na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH TK dobio još jedan nacionalni spomenik. Radi se o spomen kosturnici borcima NOR-a u Lukavcu, koja je zaista s umjetničke i građevinske strane jedan interesantan spomenik, kaže Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu za naslijeđe.

Proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, znači stabilniju finansijsku i stručnu podršku za njihovo čuvanje i eventualne restauracije i promocije, na čemu Zavod radi kontinuirano.

– Imamo jednu knjigu o Kladnju koja je također u štampi. Tiče se Kladnja iz prošlosti sa detaljnim popisom. U pripremi je i Srebrenik i Gradačac. A ono što nam je bitno je i jedan naučni skup posvećen čovjeku koji je dao značajan doprinos promociji kulturno-historijskog naslijeđa, a to je profesor Salih Kulenović, kaže Kemal Nurkić, direktor Zavoda za naslijeđe.

Uz obilježavanje 50 godina rada profesora Saliha Kulenovića, Zavod priprema 11. broj člasopisa Baština, istražuje stara mezarja, a bit će biti i suorganizotor i naučne konferencije koja će se održati u Bratuncu. Sve ove aktivnosti dio su promocije vrlo bogatog naslijeđa koje Tuzlanski kanton ima.

Pročitajte...