Izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba F BiH

Aktivno učešće nezaposlenih, poslodavaca i samih službi u zapošljavanju trebalo bi da bude jedan od rezultata izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH. U okviru javne rasprave Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK je sačinilo primjedbe koje se odnose, na minimalni period angažovanja na osnovu kojeg nezaposleni može ostvariti naknadu po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, te na rok u kojem nezaposleni treba prijaviti zaposlenje.