Izmjene i dopune Zakona o šumama u TK

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Zbog nepostojanja objektivnih mogućnosti pravovremene izrade novih šumsko-privrednih osnova i privremenih godišnjih planova gospodarenja za privatne šume za područje općina/gradova Tuzlanskog kantona, po postupku koji je propisan Zakonom o šumama, bilo je potrebno izmijeniti i dopuniti navedeni Zakon u smislu pojednostavljenja postupka izrade i donošenja privremenih godišnjih planova gospodarenja privatnim šumama. Također, imajući u vidu da je Zakonom o šumama bilo propisano da je postupak izrade i donošenja privremenih godišnjih planova gospodarenja državnim i privatnim šumama isti kao i za izradu i donošenje šumsko-privrednih osnova, a što je onemogućilo blagovremenu izradu i donošenje istih potrebno je skratiti i pojednostaviti postupak izrade i donošenja privremenih godišnjih planova gospodarenja za privatne šume, što je također, intencija ovih izmjena i dopuna.