Izmješteni migranti iz napuštenih objekata na području Bihaća u centar ‘Lipa’

BIHAĆ, 26. augusta (FENA) – U jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća i izmještanje migranata iz napuštenih objekta sa lokacije Kombiteksa u privremeni prihvatni centar Lipa.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su uz asistenciju MUP-a USK-a, PS Bihać, izvršili kontrolu kretanja i boravka migranata na navedenoj lokaciji, gdje su zatekli 42 osobe, muškarce samce porijeklom iz Afganistana. Služba za poslove sa strancima je navedene migrante izmijestila u privremeni prihvatni centar Lipa, gdje im je pružena medicinska pomoć, izvršena njihova identifikacija i registracija te obezbijeđeni smještaj, hrana i ostali neprehrambeni proizvodi.

Tokom provođenja ovih aktivnosti pronađen je jedan maloljetnik bez pratnje o čemu je odmah obaviješten Centar za socijalni rad radi pokretanja procedura određivanja starateljstva i daljeg smještaja i zbrinjavanja.

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih akivnosti Službe za poslove sa strancima na izmještanju migranata iz napuštenih objekata u privremene prihvatne centre u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima, u koordinaciji sa lokalnim vlastima na području Unsko-sanskog Kantona, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Pročitajte...