Jačanje kapaciteta novinara

Izvještavanje o radikalizmu, terorizmu i nasilju, ali i lažne vijesti i propaganda u predizbornom periodu neke su od oblasti o kojima bi Misija OSCE-a mogla educirati novinare u ovoj godini. Najavljeno je ovo na sastanku predstavnika Misije OSCE-a u našoj zemlji sa novinarima u Tuzli. Iste susrete organizirat će i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Misija Organizacije za sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovinu u ovoj godini će aktivnije pomagati novinarima. O načinima kako ojačati kapacitete bh-a novinara i uopće medijskih zaposlenika, otvorili su seriju razgovora. Prvi takav susret organizirali su u Tuzli. Dostupnost izvora, pravna sigurnost zaposlenih u medijima, kao i stručna edukacija neke su od tema koje su potekle od sudionika sastanka u Tuzli. Prijedloge i sugestije kako unaprijediti saradnju i uopće, pomoći bh-a novinarima, predstavnici OSCE-a očekuju na sličnim sastancima koji će biti održani u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

 

 

Pročitajte...