Nacrt Zakona o javno – privatnom partnerstvu TK u javnoj raspravi

Donošenje novog Zakona o javno privatnom partnerstvu predstavlja realizaciju opredjeljenja Vlade Tuzlanskog kantona za stvaranje ambijenta, koji će potaknuti saradnju javnog i privatnog sektora na realizaciji projekata. Uspostavom saradnje javnog i privatnog sektora unaprjedit će se kvalitet života stanovnika Tuzlanskog kantona i dati doprinos cjelokupnom privrednom razvoju, kao i ispunjavanju prioriteta Reformske agende.

Pročitajte...