Javna tribina „Pitanja nasilja i diskriminacije nad ženama sa invaliditetom“

U okviru zajedničke aktivnosti Udruženja „Žene ženama“ Sarajevo i Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla , u Tuzli je održana Javna tribina „Pitanja nasilja i diskriminacije nad ženama sa invaliditetom“. Prezentirani su oblici nasilja, posljedice i načini društvenog reagovanja na ove pojave. Poručeno je da je neophodno jačanje samopouzdanja i kapaciteta žena sa invaliditetom kako bi bile u poziciji prepoznati i zaštiti se od nasilja i diskriminacije.„Važno je reagovati u slučaju nasilja“, rečeno je. Osim vidljivog fizičkog nasilja, često je i verbalno nasilje koje je teže dokazati. Osobe sa invaliditetom višestruko su izložene i drugim oblicima nasilja.„Kod žena sa invaliditetom najčešći oblik nasilja je uskraćivanje nekih oblika njege i podrške, u njihovim domovima, institucijama ili prihvatnim ustanovama“, rekla je Sandra Marković, zaposlenica Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla. Dodala je da je i uskraćivanje pomagala oblik nasilja sa kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom. Novac koji država namijeni za to nerijetko se usmjeri u druge svrhe bez saglasnosti korisnika pomoći.Adisa Kišić, koordinatorica projekta ističe:„Zakon štiti žene sa invaliditetom, ali nažalost, žene ćute i trpe nasilje i diskriminaciju. Cilj je da ovom tribionom potaknemo žene da reaguju i prijave nasilje, jer imaju se kome obratiti“.Kao još jedan od primjera diskriminacije jeste to što osobama sa psiho-socijalnim invaliditetom niko ne vjeruje u potpunosti i ako se žali, to pripisuju njihovoj bolesti. Problem nije samo nasilje nego reagovanje društva na to, zaključeno je.

Pročitajte...