JOB TK traži hitno usvajanje Zakona o demobilisanim borcima

Članovi Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona danas su zauzeli stavove po pitanju problematike demobilisanih boraca. Razmatrana su pitanja donošenja Zakona o demobilisanim borcima, objave Jedinstvenog boračkog registra, ali i Nacrta Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Jedinstvena organizacija boraca TK stava je da u Parlamentarnu proceduru Zakon o demobilisanim borcima ne treba ići u formi Nacrta, budući da su ispoštovane sve potrebne procedure. Smatraju da Zakon o demobilisanim borcima treba biti usvojen najkasnije do aprila. Podsjećamo, Zakon tretira 15 prava za demobilisane borce i članove njihovih porodica, uključujući zdravstveno osiguranje i liječenje boraca i članova njihovih porodica u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH, kao i prednost u zapošljavanju i kaznene odredbe za poslodavce koji to ne budu poštovali. Istovremeno, predviđeno je osnovno osiguranje u visini od 25 posto prosječne plate u FBiH za demobilisane borce koji imaju 60 i više godina i žene borce koje imaju 50 godina i više, a koji nemaju nikakvih drugih primanja.

Podržavaju i objavljivanje Jedinstvenog registra boraca, uz napomenu da Registar za TK sadrži podatke za 119.110 boraca. Tražit će da javno budu objavljena imena onih boraca koji su nakon 2002. godine, uz dva svjedoka, dobili status borca.

Kada je u pitanju Nacrta Zakona o boračkim udruženjima smatraju da treba voditi računa o tome koja su boračka Udruženja od interesa za BiH. Traže i da se prestane sa manipulisanjem oko broja boračkih udruženja na nivou FBiH, te da Federalno ministarstvo za pitanja boraca objavi spisak svih boračkih udruženja.