Kada će UKC Tuzla dobiti akreditaciju?

U novembru bi Univerzitetsko klinički centar Tuzla trebao dobiti akreditaciju, koju izdaje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Tako će tuzlanski Klinički centar postati jedini Univerzitetski centar u Bosni i Hercegovini, koji će imati standard koji dokazuje izvrsnost usluga, rada, te svih procesa koji se odvijaju u ovoj ustanovi.

Pročitajte...