Kada Delić Selimović: Veliki je značaj “Porodičnog zdravstvenog foruma”

Specijalna olimpijada BiH u partnerstvu sa UNICEF-om u BiH , organizovala je “ Porodični zdravstveni forum”.Ko su učenici foruma, šta je njegov cilj, ko će se sve putem interneta obratiti prisutnima, na ova pitanja odgovara izvršna direktorica Specijalne olimpijade BiH, Kada Delić Selimović.

Pročitajte...