Kada Delić Selimović: Veliki je značaj “Porodičnog zdravstvenog foruma”

Specijalna olimpijada BiH u partnerstvu sa UNICEF-om u BiH , organizovala je “ Porodični zdravstveni forum”.Ko su učenici foruma, šta je njegov cilj, ko će se sve putem interneta obratiti prisutnima, na ova pitanja odgovara izvršna direktorica Specijalne olimpijade BiH, Kada Delić Selimović.