Kako poboljšati položaj Roma u BiH?

Nezaposlenost, brojni socijalni problemi, obrazovanje, stambeno zbrinjavanje… Problemi bh. društva koji posebno pogađaju Rome, kao najbrojniju nacionalnu manjinu u našoj zemlji. Iako se BiH, kao zemlja koja želi biti dio Evropske unije, obavezala da će poštivati prava Roma, u praksi to izgleda sasvim drugačije, zaključak je današnjeg okruglog stola na kojem je razgovarano o položaju Roma u BiH, sa akcentom na Tuzlanski kanton.