Kako provesti izbore u mjesnim zajednicama?

Funkcionisanje općinskih i gradskih vijeća u Tuzlanskom i Posavskom kantonu bila je tema današnjeg sastanka misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima lokalnih zajednica. Učesnici su bili predsjedavajući vijeća te sekretari općina i gradova.

Pročitajte...